Zima to specyficzny okres, w którym warunki pogodowe mogą przyczynić się do powstania licznych szkód. Dotyczy to również wielu nagrobków. Dlaczego zima jest tak niebezpieczna dla grobów? Przede wszystkim jest to spowodowane zalegającym śniegiem. Do tego dochodzi także duża wilgotność powietrza oraz wahania temperatury.

Żaden surowiec nie jest odporny na tak drastyczne warunki pogodowe. Z tego powodu można zaobserwować zmiany w wyglądzie nagrobka po okresie zimowym. Czasem jest to zmiana koloru. Bardziej niebezpieczne są jednak drobne pęknięcia, które widoczne są na grobowej płycie.

Powstają one w wyniku zmiany objętości zamarzającej wody, która znajduje się we wnętrzu kamienia. Im większe są rysy i bruzdy, tym nagrobek więcej traci swoich walorów estetycznych. Na szczególną uwagę zasługują starsze groby. Każdej zimy wszelkie pęknięcia mogą się bowiem powiększać.

Z tego powodu należy zadbać o odpowiednią impregnację nagrobka, która zmniejsza ryzyko powstawania bruzd.