Warsztat tkacki – narzędzie do tkania dywanu

Samodzielny wyrób dywanów wymaga posiadania odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest popularny zwłaszcza w Azji poziomy warsztat tkacki, który stanowi swego rodzaju charakterystyczne ręczne krosno. Poziomy warsztat tkacki to zasadniczo kilka elementów. Pierwszym z nich są belki wspierające osnowę. Podczas tkania dywanu belki te są dociskane w charakterystyczny sposób. Najprostsze krosna to urządzenia wyjątkowo mało skomplikowane.

Posiadają one tylko dwie drewniane belki, które umocowuje się do podłoża. Dzięki regulacji dokonywanej pomiędzy bocznymi belkami określana jest szerokość robionego dywanu. Długość z kolei ustala odległość pomiędzy belkami górną oraz dolną. Osoba tkająca siedzi na osnowie, tkając tak długo, aż nie pokryje się ona węzłami. Gdzie jeszcze stosuje się poziomy warsztat tkacki? Choć urządzenie to jest już w zasadzie reliktem, to trzeba przyznać uczciwie, że do dziś stosują go m.in.

nomadowie, którzy preferują koczowniczy tryb życia oraz doceniają fakt, iż warsztat ten łatwo można złożyć i przenieść z miejsca w miejsce.